top of page

Samen sterker voor eerlijke prijzen en voorwaarden

Opkomen voor uw belangen

De kracht van Voordelig Aanbod kenmerkt zich door samenbundeling van meerdere consumenten bij elkaar. Voordelig Aanbodwil door klanten te bundelen een onderhandelingsblok vormen bij leveranciers van verschillende producten om maximaal voordeel te behalen voor haar deelnemers op het gebied van service en prijs. Wij verzamelen deelnemers en bundelen deze in een collectief. Namens het collectief onderhandelen wij met de leveranciers en realiseren we hierdoor aantrekkelijkere voorwaarden Dit vertaalt zich dan weer in voordeel voor u!

Krachtenbundeling werkt. Wordt gratis lid!

Krachtenbundeling is een belangrijke voorwaarde om de rol van belangenbehartiger te vertolken. Hoe meer consumenten zich aansluiten bij Voordelig Aanbod, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met leveranciers. Die kracht komt tot uiting in vaste lage prijzen, heldere voorwaarden en een persoonlijke service. Gelooft u ook in de kracht van ‘samen staan we sterker’?

Kennis delen

Kennis en ervaring maken machtig. Dat geldt ook voor Voordelig Aanbod. We weten welke wegen we moeten bewandelen om uw vraag te beantwoorden of om uw probleem snel op te lossen. Die kennis en ervaringen delen we graag met u als Nederlandse consument.

Voordelen voor u:

 

bottom of page